Přeskočit na obsah
www final s napisem2

Video

KAROL SIDON – VRCHNÍ ZEMSKÝ RABÍN

MONS. THLIC. TOMÁŠ HOLUB TH.D. – BISKUP PLZEŇSKÝ (CZ)
MONS. THLIC. TOMÁŠ HOLUB TH.D. – BISHOP OF PILSEN (ENG)

YOUTH

ONDŘEJ LET – STUDENT EVANGELIKÁLNÍHO
TEOLOGICKÉHO SEMINÁŘE

JAKUB JANOCH – STUDENT EVANGELIKÁLNÍHO
TEOLOGICKÉHO SEMINÁŘE

PROF. TOMÁŠ HALÍK – ÚVODNÍ VIDEO PROJEKTU ZNEUŽÍVÁNÍ NÁBOŽENSTVÍ (CZ)

PROF. TOMÁŠ HALÍK – INTRODUCTORY VIDEO OF THE RELIGIOUS ABUSE PROJECT (ENG)

PROF. PAVEL HOŠEK, PH.D. – VEDOUCÍ KATEDRY RELIGIONISTIKY EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA (CZ)

ROBERT ŘEHÁK, PH.D. – ZVLÁŠTNÍ ZMOCNĚNEC PRO HOLOCAUST, MEZINÁBOŽENSKÝ DIALOG A SVOBODU VYZNÁNÍ (CZ)

ROBERT REHAK, PH.D. – SPECIAL ENVOY FOR THE HOLOCAUST, INTERRELIGIOUS DIALOGUE AND RELIGIOUS FREEDOM (ENG)

MGR. PAVOL BARGÁR, M.ST., PH.D. – ODBORNÝ ASISTENT NA KATEDŘE RELIGIONISTIKY (CZ)

MGR. PAVOL BARGÁR, M.ST., PH.D. – SENIOR LECTURER IN THE DEPARTMENT OF RELIGIOUS STUDIES (ENG)

PLK. MGR. OTAKAR FOLTÝN – PRÁVNÍK (CZ)

MGR. BOHUMIL KARTOUS, PH.D.– VYSOKOŠKOLSKÝ PEDAGOG A PUBLICISTA (CZ)

MGR. BOHUMIL KARTOUS, PH.D. – UNIVERSITY TEACHER, AUTHOR OF PROFESSIONAL PUBLICATIONS (ENG)

PHDR. THMGR. DANIEL ŠTROBL – PSYCHOLOG A PSYCHOTERAPEUT, DO ROKU 2015 VOJENSKÝ PSYCHOLOG (CZ)