Katedra filosofie FP TUL a Česká křesťanská akademie ve spolupráci s John Templeton Foundation Vás srdečně zvou na panelovou diskuzi s besedou na téma

VÍRA A NEVÍRA V (NE)OBVYKLÉ DOBĚ

Prof. PhDr. Tomáš HALÍK, Ph.D. (ČKA/ FF UK v Praze)
Doc. PhDr. David VÁCLAVÍK, Ph.D. (FP TUL / FF MU v Brně)
PaedDr. ICLic Michal PODZIMEK, Ph.D., Th.D. (FP TUL)

moderace Dr. Robert ŘEHÁK

v pondělí 5. října 2020 od 18:00 hod.

Kostel svatého Antonína Velikého – Kostelní 9, Nové Město, Liberec
a zároveň po Microsoft Teams zde:

Join Microsoft Teams Meeting

Vstup volný při dodržení aktuální hygienických nařízení.
****************************************************

Prof. Tomáš Halík: Dialog víry a nevíry
V naší době se mění vztah mezi vírou a nevírou. Kategorie „věřící“ a „nevěřící“ přestávají být relevantní pro porozumění duchovní kultuře našeho světa. Zkušenost pandemie má nejen ekonomické, sociální a politické důsledky – mnohé z nich se teprve projeví v budoucnosti – ale také psychologický a kulturní dopad na jednotlivce i velké sociální skupiny. Řada „nevěřících“ si začala klást otázky po smyslu. Víra věřících byla vystavena zkoušce pochybností. Co to znamená pro dialog víry a nevíry?

Doc. David Václavík: Sudety – Bohem zapomenutý kraj?
Příspěvek se bude věnovat některým vybraným specifikům současné religiozity v oblasti bývalých Sudet. Zaměří se především na vliv sociodemografických změn, kterými tento region prošel v posledních sedmdesáti letech a jejich vlivu na tzv. kulturní paměť a dopad, které měly na náboženské vnímání jeho současných obyvatel. V této souvislosti bude pak zvláštní pozornost věnována tomu, jak chápat vysokou míru tzv. ateizace celé oblasti a zda jde opravdu o ateizmus a jak mu případně rozumět.

Dr. Michal Podzimek: Praxe víry v Libereckém kraji
Příspěvek se na pozadí již publikovaného výzkumu autora snaží ukázat, jaká je praxe víry – ortopraxe – některých obyvatel, kteří se explicitně hlásí k určité křesťanské ortodoxii, konkrétně v Libereckém kraji. I pastorační zkušenost autora uvnitř křesťanských komunit ukazuje, že v posledních letech dochází k výraznému posunu chápání spirituálních hodnot a proměně života těmito hodnotami daleko za hranicemi oficiálních církevních učení.

 

VÍRA A NEVÍRA V (NE)OBVYKLÉ DOBĚ